Το Ιατρείο

Το ιατρείο εδρεύει στο κέντρο του Γαλατσίου, πολύ κοντά  σε στάσεις όλων των αστικών συγκοινωνιών που εξυπηρετούν την περιοχή.
Είναι εύκολα προσβάσιμο σε άτομα με κινητικά προβλήματα.
Έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελεί ένα ήρεμο, φωτεινό και ζεστό περιβάλλον με σκοπό να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών με νευρολογικά νοσήματα, τα οποία συχνά έχουν ιδιαιτερότητες σε σχέση με παθήσεις άλλων συστημάτων.
Λειτουργεί καθημερινά 9-2 το πρωί καθώς και Δευτέρα και Τετάρτη 5-8 το απόγευμα, κατόπιν ραντεβού.

All Your Dental Needs at One Place

Cosmetic Dentistry

We offer affordable tooth bleaching and alignment treatments you may need.

Dental X-Rays​

No treatment is started without an x-ray taken from our high-end x-ray machine.

Root Canals​

With us you get the fastest and painless root canal treatments done quickly.

Teeth Whitening

Whether it is just cleaning or polishing, get a brighter smile while you walk out.

Dental Implants

We help you get a new set of teeth or a single tooth that matches your smile.

Braces & Implants

We use and recommend Invisalign braces for better results of teeth alignment.

Not Sure What You Need?

Simply give us a call and book an appointment for yourself. We are here to help. Walk into our clinic and let us take a closer look to suggest the best treatment you need.
Scroll to Top